Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče a žáky > Aktuality > Informace pro rodiče týkající se onemocnění COVID-19

Informace pro rodiče týkající se onemocnění COVID-19Co dělat, pokud se vaše dítě ocitlo v karanténě:

Všichni studenti, kteří byli v rizikovém kontaktu s osobami, které onemocněly infekčním onemocněním COVID-19:

-jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami

- osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 - objednají rodiče

- v případě negativního výsledku RT-PCR testu a absenci klinických příznaků onemocnění covid-19 se karanténní opatření nejdříve po 7 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou ukončí; dítě se pak může vrátit do školy

- v případě, že osoby v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT- PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou;

 

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Každý student doloží:

 • Certifikát o negativním PCR testu
 • Laboratorně potvrzené onemocnění COVID -19
 • Očkovaní studenti certifikát o očkování, popřípadě QR kód v aplikace Tečka

Uvedené dokumenty žák předloží v kanceláři účetní u paní L.Šebkové.

 

V návaznosti na mimořádné opatření MZ ČR ze dne 25.10.2021 se upravují podmínky provozu školy následujícím způsobem:

 • pokračuje povinnost používat při pobytu v budově školy ve společných prostorách (chodby, toalety, jídelna) ochranný prostředek dýchacích cest 
 • povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest neplatí
  pro žáky při vzdělávání – při usazení v lavici
  pro pedagogické pracovníky při výuce ve třídě s výjimkou osob neočkovaných
 • povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest platí pro pedagogické pracovníky, kteří nejsou očkováni. Ti jsou povinni používat ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tj. i při výuce ve třídě
 • nadále platí výjimka pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku dýchacích cest (typicky tělocvik a zpěv) – při těchto aktivitách učitel ochranný prostředek nemusí použít, pokud od ostatních udrží vzdálenost alespoň 1,5 metru; tato výjimka se uplatní i u neočkovaných pedagogických pracovníků
 • povinnost používání ochranného prostředku dýchacích cest se nevztahuje mj. na: 
 • osoby s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením