Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Základní informace

Základní informace

Telefon: +420 415 694 157, +420 733 262 834

Úřední hodiny hospodářky / pokladní hodiny:

po - čt 7:40 - 12:30 a 13:00 - 14:00
7:40 - 12:30

Školní jídelna Panenský Týnec vaří pro děti, které navštěvují ZŠ, pro zaměstnance ZŠ Panenský Týnec, pro MŠ Zichovec a pro veřejnost.

Informace k provozu školní jídelny pro školní rok 2022/2023

V souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb. O nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích a její novely č. 17/2008 Sb., budou platby stravného probíhat od 20. do posledního dne měsíce (do 12.00 hod.) na měsíc následující tj. např. od 20. 9. -30. 9. placení obědů na říjen. Obědy odhlášené do 20. dne v měsíci budou v případě platby v hotovosti odečteny od obědů následujícího měsíce, v případě platby převodem se bude provádět vyúčtování vždy do 31. července, částka bude vrácena na bankovní účet uvedený v přihlášce ke stravování.

Platby provádějte bezhotovostním způsobem na č. účtu 123-1109920227/0100. Do poznámky příkazu uveďte jméno a příjmení strávníka.

Bezhotovostní platby upřednostňujeme.

Pokud nemáte možnost bezhotovostní úhrady, platby lze provádět hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny v úředních hodinách.

Ceny obědů pro školní rok 2022/23:

7-10 let 30 Kč (trvalý příkaz 600 Kč)
11-14 let 32 Kč (trvalý příkaz 640 Kč)
15 a více 35 Kč (trvalý příkaz 700 Kč)
Svačiny 20 Kč (trvalý příkaz 400 Kč)

Cena oběda pro veřejnost: 85 Kč

Pro školní rok 2022/2023 přihlašují žáky rodiče vyplněním přihlášky ke stravování. Přihlášky a platby je možno provést od 25. 8. 2022 v kanceláři vedoucí školní jídelny, každý den od 8.00 do 12.30. Podání přihlášek nejpozději do 30.8.2022.

Školní jídelna bude vařit od pátku 2. 9. 2022, včetně svačin.

Odhlášení stravy je možno provést nejpozději do 14:00 hodin předchozího dne. V případě náhlé nemoci dítěte do 7.30 hodin prvního dne nemoci, první den nemoci lze odnést oběd v jídlonosiči.

Odhlašování obědů: na tel. č. 733 262 834 - výhradně formou SMS.

Trvalé odhlášení stravného POUZE písemnou formou.

 

Při platbě převodem je nutné rozlišovat platby dle druhu, tj.:

  • Stravné (obědy, svačiny) – pokud jsou sourozenci, lze platit dohromady
  • Družina - pokud jsou sourozenci, lze platit dohromady
  • Minibus - pokud jsou sourozenci, lze platit dohromady

Dle vyhlášky č.107/2005 se rozdělují strávníci do stravovacích kategorií podle věku dosaženého v daném školním roce. Školní rok se počítá od 1. září do 31. srpna včetně.

Kdo je kdo?

Vedoucí školní jídelny

Regina Kotousová

tel.: +420 415 694 157, +420 733 262 834

provozni@zspanenskytynec.cz

Vnitřní řád školní jídelny

Kuchařky

Petra Nováková, Pavla Myslivcová