Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče a žáky > Aktuality > Zápis do 1.třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2021/2022Datum konání:
1.4.2021
Datum ukončení:
23.4.2021

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci, 

bohužel i v tomto roce nám hygienická situace znemožnila potkat se osobně v naší škole.

Zápis proto proběhne bez osobní přítomnosti dětí.

V příštím školním roce chceme otevřít jednu třídu s maximálním počtem 24 žáků. 

 

Kritéria dle § 36 článku 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon):

1. Uchazeč ze spádové oblasti, jehož sourozenec se již vzdělává na naší škole

2. Uchazeč ze spádové oblasti

3. Uchazeč mimo spádovou oblast

 

Jak se zapsat?

 Nejprve si žádost o přijetí k základnímu vzdělávání stáhněte na tomto odkazu Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
žádost vytiskněte a následně vyplňte a zašlete v termínu od 1. 4. do 23. 4. 2021.

 

!!!  (V každém případě budeme potřebovat s žádostí poslat i prostou kopii rodného listu dítěte)  !!!

  

Jak dokumenty doručit do školy?

 

  • Poštou na adresu ZŠ Panenský Týnec, Panenský Týnec 166, 439 05 (opatřete heslem Zápis)
  • Do datové schránky školy: 695j7xs
  • Osobním doručením do školy (po osobní dohodě s ředitelem školy – telefon 737108071

 

Jak postupovat, pokud žádám o odklad povinné školní docházky pro své dítě?

 Nejprve si žádost o odklad stáhněte na tomto odkazu Žádost o odklad školní docházky
žádost vytiskněte a následně vyplňte a zašlete v termínu od 1. 4. do 23. 4. 2021.

 

!!!Pozor!!!

K žádosti o odklad je nutno též přiložit prostou kopii rodného listu, ale navíc budete muset předložit další dva dokumenty.

  • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (např. PPP Louny).
  • Doporučující posouzení odborného lékaře či klinického psychologa

 

Jak se dozvím, jestli bylo mé dítě přijato?

SMS zprávou vám bude zasláno registrační číslo. A následně na webu školy budou 30. 4. 2021 registračním číslem zveřejněny přijaté děti. 

  

Vážení rodiče, pro Vaše dítě i pro Vás bychom rádi ještě před samotným nástupem do školy připravili společné setkání předškoláčka. Ovšem prozatím nejsem schopen sdělit termín.

 

Prosím, neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv nejasností na emailu: 

 

info@zspanenskytynec.cz

 

Těšíme se na shledání. 

 

Mgr. Jiří Kučera

Ředitel školy