Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče a žáky > Aktuality > Zahájení prezenční výuky od pondělí 12.dubna 2021

Zahájení prezenční výuky od pondělí 12.dubna 2021Od 12. dubna 2021 dojde k návratu prezenční výuky u 1. a 2. ročníku v týdnu 12. až 16. dubna
(vyučovat se bude dle platného rozvrhu pro prezenční výuku s výjimkou výuky TV a HV, která bude nahrazena jinými činnostmi).

 

Prosíme zákonné zástupce, aby se žáci mohli dostavit do školy na 7:50 (1. ročník – přední vchod) či na 8:00 (2. ročník – zadní vchod). Je to z důvodu možných komplikací při testování. Výuka pak bude probíhat od 8:10 (1. ročník) či od 8:20 (2. ročník).

 

V pondělí a ve čtvrtek žáci budou otestováni antigenními testy (Pokud bude testování přítomna osoba zákonného zástupce, budou žáci testováni v tělocvičně, pokud přítomna taková osoba nebude, budou testováni ve své učebně).

viz. obrazová příloha: 

Jak bude probíhat testování

 GDPR k testování 

Žáci musí během výuky nosit roušky (ale samozřejmě mohou mít i respirátory vyšší ochrany). Žáci budou chodit také do venkovních prostor více než během normálního stavu.

 

Obědy a svačiny budou probíhat stejným způsobem jako před uzavřením školy (tedy v homogenních skupinách).

 

Družina bude probíhat ráno od 7:00 a odpoledne do 15:30 (v případě nutnosti, to lze po dohodě s ředitelem školy změnit).
Družina bude probíhat v kmenových třídách.

 

Prosíme zákonné zástupce aby v případech podezření na onemocnění, své dítě do školy neposílali:

Příznaky covid-19

 

!!!Pozor – v týdnu od 12. do 16. dubna se žáci 3., 4. a 5. ročníku vzdělávají z domova distančně – pokud se nejedná o žáky, jejichž zákonní zástupci jsou:

-        - zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

-        - pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,

-        - pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

-        - zaměstnanci bezpečnostních sborů,

-        - příslušníci ozbrojených sil,

-        - zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

-        - zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

-        - zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

-        - zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

-        - zaměstnanci Finanční správy České republiky

v těchto případech se vám o hlídání vašich dětí při výuce škola postará.

!! Ovšem budou také testováni !!