Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče a žáky > Aktuality > Výuka v týdnu od 10. do 14.května - prezenčně-1.,2.,6. a 9.ročník

Výuka v týdnu od 10. do 14.května - prezenčně-1.,2.,6. a 9.ročníkOd 10.května 2021 budou mít prezenční výuku 1., 2. ročník a 6., 9.ročník. V týdnu 10. až 14. května
se bude vyučovat dle platného rozvrhu pro prezenční výuku - ( TV a HV se budou vyučovat alternativně).

 

Prosíme zákonné zástupce, aby se žáci mohli dostavit do školy na 7:50 (1. ročník – přední vchod, 6.ročník - zadní vchod ) 

či na 8:00 (2. ročník – přední vchod, 9.ročník - zadní vchod).

 Je to z důvodu možných komplikací při testování. Výuka pak bude probíhat od 8:10 (1. a 6.ročník) nebo od 8:20 (2. a 9. ročník).

 

V pondělí (u žáků 2.stupně i ve čtvrtek)  budou žáci otestováni antigenními testy (Pokud bude testování přítomna osoba zákonného zástupce, budou žáci testováni odděleně, pokud přítomna taková osoba nebude, budou testovány ve své učebně).

Jak bude probíhat testování

GDPR k testování

Žáci musí během výuky nosit roušky (ale samozřejmě mohou mít i respirátory vyšší ochrany). Žáci budou chodit také do venkovních prostor více než během normálního stavu.

Obědy a svačiny budou probíhat stejným způsobem jako před uzavřením školy (tedy v homogenních skupinách).

Družina bude probíhat ráno od 7:00 a odpoledne do 15:30 (v případě nutnosti, lze po dohodě s ředitelem školy změnit).
Družina bude probíhat v kmenových třídách.

 

Prosíme zákonné zástupce aby v případech podezření na onemocnění, své dítě do školy neposílali – viz. příloha           
Příznaky Covid  19 

!!!Pozor – v týdnu od 10. do 14. května se žáci 3. až 5. ročníku a 7.a 8.ročníku vzdělávají z domova distančně – pokud se nejedná o žáky, jejichž zákonní zástupci jsou:

-        - zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

-        - pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,

-        - pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

-        - zaměstnanci bezpečnostních sborů,

-        - příslušníci ozbrojených sil,

-        - zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

-        - zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

-        - zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

-        - zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

-        - zaměstnanci Finanční správy České republiky

v těchto případech se vám o hlídání vašich dětí při výuce škola postará (ovšem budou též testováni)!!!