Informace o škole

Naše škola má devět ročníků. Vzhledem k nižšímu počtu žáků, než je v městských školách, si v naší škole zachováváme příjemnou a klidnou atmosféru, a to především pro naše žáky.

Specifika školy - od 1.9.2019
 • Vázané písmo
 • Analyticko-syntetická metoda čtení
 • Projektové vyučování napříč ročníky (1. – 9.ročník)
 • Prostor pro individuální práci
 • Asistenti pedagoga – inkluzivní vyučování
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor
 • ICT učebna (plně vybavená)
 • Smart tabule v šesti učebnách
 • Angličtina od 1. ročníku - formou volitelného kroužku. Povinná angličtina začíná ve 2.třídě
 • Informatika   (5.-9.ročník)
 • Široká nabídka kroužků
 • Projekt Školní ZOO 
 • Keramická dílna (vybavená pecí)
 Nadstandard pro rodiče:
 • Svoz žáků vlastním školním minibusem z okolních obcí, které nemají linkové spojení do Panenského Týnce 
  v současnosti zajíždíme - Bílichov, Zichovec, Telce, Hořešovice, Toužetín, Vrbno, Hřivčice, Donín, Líský
 • Družina od 6:45 do 17:00
 • Školní svačiny
 • Klub předškoláka - vhodné zejména pro rodiče i jejich děti budoucích prvňáčků. Probíhá od ledna do dubna. Rodiče i jejich děti se mohou seznámit blíže s fungováním naší školy.
 • Prezentace školy na veřejnosti – pořádání kulturních akcí (Školní ples, Vánoční besídka)

 
Naše škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň i druhý stupeň tvoří pouze samostatné třídy. Školní družina má v současnosti dvě samostatná oddělení. V budově školy se nachází školní jídelna a školní kuchyň pro přípravu teplých jídel. Služby školní jídelny využívá také  široká veřejnost a MŠ Zichovec.
Škola má celkem 10 učeben. V budově se nachází školní dílna a také keramická dílna. K dispozici máme Venkovní učebnu, kde si děti můžou vyzkoušet Stezku bosou nohou.
     Materiálně technické zajištění školy je na dobré úrovni. Počítače nebo notebooky jsou k dispozici v každé učebně. V šesti učebnách využíváme k výuce Smart tabule. Počítačová síť školy umožňuje celodenní připojeni k internetu bezdrátovou technologii. Škola vlastní sportovní hřiště. Objekt tělocvičny slouží mimo vyučování ke sportovní činnosti pro veřejnost.
      Škola pravidelně investuje do nákupu učebních pomůcek pro žáky školy. Každoročně pořizujeme speciální pracovní pomůcky i pro žáky se specifickými poruchami v učení. Žáci prvního stupně mají výběr z několika zájmových kroužků.
     Po celý školní rok děti navštěvují různá představení v divadlech, zúčastňují se školních výletů, exkurzí a sportovních aktivit. Pro rodiče a veřejnost v obci je každoročně připraveno vystoupení žáků na Vánoční besídce v předvánočním čase. Každoročně  pořádáme také Školní ples, jako rozloučení s devátou třídou.    

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu